Kinderfysiotherapie bij Fysiotherapie Forellendaal te Den Haag (Loosduinen, Houtwijk)

Kinderfysiotherapie

Sinds 2011 is Rogier Schomaker onze kinderfysiotherapeut, hij behandelt op onze locatie aan de Forellendaal

KINDEREN, BEWEGING EN FYSIOTHERAPIE

Kinderen leren zich spelenderwijs te bewegen, dit doen ze tijdens buitenspelen, sport, spelletjes en knutselen. Kinderen ontwikkelen zo dagelijks hun motoriek en zintuigen, de meeste kinderen ontwikkelen zich zonder problemen.

Bij sommige kinderen is er echter sprake van een vertraagde of een afwijkende motorische ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening aan de  zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan bewegingservaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren. De kinderfysiotherapeut kan een bijdrage leveren aan een zo optimaal mogelijke motorische ontwikkeling bij deze kinderen.

Het beheersen van motorische vaardigheden is een voorwaarde voor het ontwikkelen op andere gebieden zoals praten, spelen, leren, concentreren en zelfvertrouwen. Een voorbeeld: rustig op je stoel kunnen blijven zitten in de klas vereist een goede zitbalans en stelt je in staat beter te luisteren.

WAT IS KINDERFYSIOTHERAPIE?

Veel meer dan bij volwassenen hebben kinderen te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een centrale rol. Kinderen vragen om een specifiek eigen benaderingswijze. Een kinderfysiotherapeut heeft de theoretische en praktische kennis om het kind hierin te begeleiden.

WANNEER EEN AFSPRAAK MAKEN?

U kent uw kind als geen ander. Heeft u twijfel over de ontwikkeling van uw kind of maakt u zich zorgen over iets anders, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Samen kunnen we kijken of behandeling gewenst is.
De hulpvraag kan ook komen van een kinderarts, het  consultatiebureau, een schoolleerkracht of de schoolarts. Daarnaast kan ook een sport- of zwemleraar signaleren of de vaardigheden van het kind anders zijn in vergelijking met leeftijdsgenoten.

Veel voorkomende kenmerken en voorbeelden van problemen en/of aandoeningen bij kinderen kunnen zijn:

BIJ BABY’S OF PEUTERS

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding)
 • Afplatting van het hoofd (Plagiocephalie)
 • Huilbaby
 • Spina Bifida
 • Billenschuiven
 • Plexus Brachialis Laesie, Erbse Parese (beschadiging van het hals- en schoudergebied als gevolg van de bevalling)
 • Syndromen, zoals bijvoorbeeld het downsyndroom
 • Houterige motoriek of veel vallen
 • Afwijkend looppatroon
 • Een lage of hoge spierspanning
 • Ademhalingsproblematiek (Astma, Cystic Fibrosis)

BIJ SCHOOLGAANDE KINDEREN

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Onhandig bewegen, DCD   (Development Coordination Disorder)
 • Houdingsproblemen
 • Schrijfproblemen
 • Overgewicht
 • Incontinentie
 • Jeugdreuma
 • Orthopedische problemen (bijvoorbeeld rug-, heup-, knie- en enkelklachten)

PLAN VAN AANPAK

Na een intakegesprek, een observatie van de motoriek, lichamelijk onderzoek en gestandaardiseerde testen ontstaat er een volledig beeld van het motorisch functioneren. Aan de hand van deze informatie wordt een behandelplan met behandeldoelen opgesteld. Deze worden vastgelegd in een kinderfysiotherapeutisch verslag en besproken met de ouder(s) of verzorger(s). Een kopie van het verslag wordt ter informatie naar de verwijzend arts en eventueel andere betrokken behandelaars gestuurd.
Tijdens de behandeling wordt er gebruik gemaakt van een speelse en stimulerende werkwijze. Plezier in bewegen is hierbij een belangrijke voorwaarde. Behandelingen worden zoveel mogelijk in de praktijk van de behandelaar gegeven. Voor kinderen van 0-2 jaar of voor kinderen met een ernstige handicap kan dit ook thuis plaatsvinden.

KOSTEN

U kunt zowel op eigen gelegenheid als met een doorverwijzing van uw arts terecht bij de kinderfysiotherapeut.
Op dit moment is met zorgverzekeraars overeengekomen dat bij niet-chronische aandoeningen de eerste 18 behandelingen worden vergoed uit het basispakket. Resterende behandelingen komen uit de aanvullende verzekering. Controleer uw pakket voor de details of neem contact met ons op.

 

 

Adresgegevens

Loosduinse Hoofdstraat 11
2552 AA Den Haag
info@fysio-loosduinen.nl

070-4400411